^Početak

 

Циљ је да ученика у свом почетном стручном образовању свестраније обучи за сагледавање разноврсности технолошких процеса и поступака у машинству ради укључивања у производњу.По завршеном трогодишњем образовању за овај профилученик је обучен за: рад у индустријској производњи и занатству; рад са мерним алатима и уређајима за мерење димензија, облика и површина; израду и са­стављању алата, уређаја те њиховог стављања у погон и одржавању;до­бро познавање материјала, технолошког процеса обраде и монтаже, термичке обраде; редослед рада на алатним машинама. Такође, ученик је обучен да се у изради алата служи  различитим поступцима обра­де метала (резање, савијање, бушење, стругање, брушење) и других материјала.

Copyright © 2013. Tehnicka škola "Milenko Verkić Neša" Pećinci  Rights Reserved.