^Početak

 

По завршеномтрогодишњемобразовању за овај профил, ученик ће бити оспособљенза:текуће одржавање, монтажу, замену металних делова на моторним возилима.

Циљ је стицање теоретско стручних знања потребних за успешно схватање технолошког процеса и технолошких законитости примењљивих у непосредном извршилачком раду у домену образовног профила аутолимар.

Copyright © 2013. Tehnicka škola "Milenko Verkić Neša" Pećinci  Rights Reserved.