^Početak

 

По завршеном трогодишњем образовању за овај профил, циљ је да ученици буду оспособљни  за правилну употребу, примену и одржавање средстава рада, њихово рационално и економично коришћење уз сагледавање њихове материјалне вредности и века трајања,овладавање технолошким попступцима и методама растављања и састављања подсклопова, склопова и система моторног возилаи њиховог одржавања, применузнања о правилном постављању дијагнозе кварова и насталих недостатака у функционисању уређаја и система моторних возила. Ученици стичузнања и вештина у  дијагностици, подешавању и испитивању рада мотора и моторних возила. Оспособљавају се да применепрактична знања и умења у мерењу и контролисању делова у процесу рада и остваривању квалитетног функционисања машине.

Copyright © 2013. Tehnicka škola "Milenko Verkić Neša" Pećinci  Rights Reserved.