^Početak

 

Наставним програмом за образовни профил економски техничар предвиђени су предмети којима се стичу неопходна економска и правна знања, знања о економији,администрацији, организацији и менаџменту предузећа. Школовање је четворогодишње и по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање економског техничара. 

Copyright © 2013. Tehnicka škola "Milenko Verkić Neša" Pećinci  Rights Reserved.