^Početak

 

Машински техничар за компјутерско конструисање је профил у оквиру кога се школују стручњаци потребни за рад у области моделирања и конструисања машинских делова. Са дипломом овог профила могуће је наћи посао у  фабричким комплексима, конструкционим бироима

Циљ овог  профила је да оспособљава кадрове за моделирање, конструисање и прорачун машинских делова и конструкција као и за израду техничке документације уз помоћ CAD пакета PRO/DESKTOP и PRO/ENGINEER

Copyright © 2013. Tehnicka škola "Milenko Verkić Neša" Pećinci  Rights Reserved.