^Početak

 

По завршеном образовању за овај профил, циљ је  оспособљавање учениказа:примену метода, поступака и принцип руковања, управљања и одржавања постројења грејања, климатизације и расхладних уређаја, примену алата који се користи при оправци, одржавању и монтажи постројења,  избор оптималног режима рада, контролисања, прађења и  итврђивања исправности рада постројења грејања, климатизације и расхладних уређаја, примену трхнолошких поступака и метода растављања и састављања уређаја, машинских подсклопова и склопова постројења грејања, климатизације и расхладних уређаја, па постављање дијагнозе кварова и насталих недостатака у функционисању постројења грејања, климатизације и расхладних уређаја,  правилну употребу, примену и одржавање средстава рада, њихово рационално и економично коришћење уз сагледавање њихове материјалне вредности и века трајања.

Copyright © 2013. Tehnicka škola "Milenko Verkić Neša" Pećinci  Rights Reserved.