^Početak

 

( металостругар; металоглодач; металобушач; металобрусач; металостругар нумерички управљаних машина; металоглодач нумерички управљаних машина)

Циљ је оспособити ученика да радина :
- производњи најразличитијих производа;
- прима и проучава радну и техничку документацију;
- припрема машине, алате и материјале и изводи обраду на стругу, глодалици, бушилици, брусилици у серијској и малосеријској производњи са комплетном или делимично разрађеном технолошком документацијом;
- ради на опслуживању и подешавању аутоматских, полуаутоматских, специјалних и универзалних машина прилагођених за серијску и малосеријску производњу мање сложених делова;
- рукује специјалним подешеним машинама уз самостално мењање и оштрење резног алата и подешава машине у току рада;
- контролише тачности израде стандардним контролницима помоћним и микрометарским мерилима;
- одржава чистоћу и подмазује машине у току рада;
- припрема алат и прибор и комуницира са издаваоцима и магационерима алата за машине;
- предаје готове делове у даљи поступак;
припрема алат и прибор за машине;
- израђује елементе за стругове и алате као што су: осовине чауре, вретена, клипови, вентили, вијци, матице, прстенови и сл.;
- мери помичним мерилом, дубиномером, микрометром, компаратором, шаблоном и чврстим мерилима;
- израђује разне профиле, навоје, жљебове различитих профила, зупчанике и друго.
Оператер машинске обраде мора знати геометријске карактеристике алата, економску брзину резања, пресек струготине као и средства хлађења и трајност алата.
Нове технологије, које се темеље на употреби компјутера као што су CAD и CAM системи примениће се у раду будућег оператора машинске обраде. Компјутерски управљане машине преузеће и неке операције везане за стругање, глодање, бушење, брушење. 

Copyright © 2013. Tehnicka škola "Milenko Verkić Neša" Pećinci  Rights Reserved.