^Početak

 

У оквиру трогодишњег школовања ученици који се определе за образовни профил – трговац упознају се са садржајима следећих стручних предмета: економика трговина, трговинско пословање, познавање робе,психологија. У току школовања ученици редовно обављају и практичну наставу што их чини спремним да одговоре захтевима тржишта ( тржни центри, продавнице...).Циљ је да ученици савладају вештине и умења које омогућавају оспособљавање за самосталан рад у продавници,радне навике и дисциплине потребних за обаљaвање послова и радних задатака трговца те да  стечена теоријска знања практично примењују.

Copyright © 2013. Tehnicka škola "Milenko Verkić Neša" Pećinci  Rights Reserved.