^Početak

 

Ученици се на овом образовном профилу школују за послове у туристичким агенцијама и рецепцијама хотела.Током школовања акценат  је на стручним предметима чије је савладавање неопходно за рад у струци, али и на страним језицима. Ученици изучавају два страна језика, енглески и шпански. Школовање је четворогодишње и по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање туристичког техничара. 

Copyright © 2013. Tehnicka škola "Milenko Verkić Neša" Pećinci  Rights Reserved.