^Početak

 

По завршеном трогодишњем образовању ученик ће бити оспособљен за рад на уређајима за гасно и електро заваривање.Ученик ће владати технолошким поступцима и методама заваривања на карактеристичним пословима у изради и монтажи занатских и индустијских производа, а такође ће стећи и основна знања о грешкама при заваривању, контроли и испитивању заварених спојева. Ученик ће бити оспособљен за самостално коришћење техничке документације и стручне литературе за избор оптималног режима рада и примену стандарда, као и за правилно коришћење средстава заштите на раду. 

Copyright © 2013. Tehnicka škola "Milenko Verkić Neša" Pećinci  Rights Reserved.