^Početak

Техничка школа "Миленко Веркић Неша" из Пећинаца почела је са радом школске 1976/77.г. као истурено одељење Техничког школског центра из Руме. Као самостална средња школа, постоји од 1978.г. до 1987.г. када се гаси Програм заједничког средњег васпитања и образовања. Школске 1987/88.г. школа је уписала прву генерацију ученика у машинску и природно-математичку струку. Школске 1990/91.г. школа уписује само ученике за подручје рада Машинство и обрада метала.
Данас, Техничка школа ,,Миленко Веркић Неша,из Пећинаца образује за подручје рада Машинство и обрада метала, следеће образовне профиле:машински техничар за компјутерско конструисање, у четворогодишњем трајању, једно одељење у првом разреду; оператер машинске обраде-оглед, у трогодишњем трајању, по једно одељење у сваком разреду; инсталатер, алатничар, аутомеханичар, механичар грејне и расхладне технике, бравар, механичар привредне механизације, аутолимар, у трогодишњем трајању по два одељења у другом и трећем и једно одељење у првом разреду.
У подручју рада Економија, право и администрација, за образовни профил економски техничар, у четворогодишњем трајању, уписано је по два одељења I, II, III, IV разреда.
У подручју рада Трговина, угоститељство и туризам за образовни профил туристички техничар у четворогодишњем трајању уписано је по једно одељење у I, II, III и IV разред, а за образовни профил трговац у трогодишњем трајању, уписано је по једно одељење I, II и III разреда.

Copyright © 2013. Tehnicka škola "Milenko Verkić Neša" Pećinci  Rights Reserved.