^Početak

Наставници српског језика и књижевности

Усорац Предраг                    Чворков Миленко

 

Петковић Тања

 

 

Наставници страних језика

Дујић Сања                          Јошило Јована

 

Николић Милица                 Стошић Славица
 
Сурчински Маја                   Чикарић Милица

Наставници општеобразовних и општестручних предмета
 Милутиновић Живан          Рољић Цвијета
 
Праг Марија                       Зорић Милина
 
Пантелић Драгана               Обрадовић Милорад
 
Трудић Ђура                      Опачић Јасна
 

Михаиловић Оливера        Марковић Жаклина
 
Павлов Љиљана                  Малетић Марина
 
Добриковић С. Милијана     Опсеница Мирјана
 
Батало Бојан                        Стакић Синиша
 
Јефтић Милош                    Обрадовић Светлана                                 

Наставници пословне информатике и рачунарства и информатике
Катић Милован                    Белић Јелена

Наставници физичког и здравственог васпитања
Јаничић Снежана                Вуковић Владан
 
 

Наставници економске групе предмета
Нешковић Цвеће            Гавриловић Драгана
 
Тошовић Љиљана          Тодоровић Драгана
 
Чанковић Јасминка       Ашћерић Радинка
 
Беванда Драгана           Ракић Споменка
 
Спасојевић Александра Кромпић Јелена
 

Наставници групе предмета за образовни профил Туристички техничар
Катић Биљана               Живић Анита

Наставници машинске групе предмета
Перишић Брано             Тепша Данило
 
 
Неговановић Никола     Станковић Петар
 
Copyright © 2013. Tehnicka škola "Milenko Verkić Neša" Pećinci  Rights Reserved.